Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Γαλλία, Άγιος Διονύσιος

France, Saint-Denis: great Gothic Basilica, burial place of nearly every French King 10th to 18th century. Tomb of Henri II and Caterina de Medici.
Γαλλία, Άγιος Διονύσιος

Lamprini T. Dutch artist M. C. Escher (1898-1972). "Relativity."Dutch artist M. C. Escher (1898-1972).  "Relativity."Δανός, Μ.C. Έσερ

Σχετικότητα

Lamprini T. Θέρμες του Αγρίππα και Πάνθεον

- Resti delle Terme di Agrippa tra le abitazioni odierne -
Agrippa: questi nel 33 a.c. era edile e perciò aveva l’obbligo di sorvegliare i bagni pubblici, di controllare il riscaldamento, la pulizia e l’amministrazione. Per rendere celebre la sua magistratura assunse su di sè il costo di tutte le entrate, rendendo gratuiti, per quell'anno, i bagni pubblici dell’Urbe.


- τα απομεινάρια της θερμικής θέρμες του αγρίππα ανάμεσα στα σπίτια σήμερα -
Αγρίππας: Αυτά στο 33 π.χ. ήταν κτίριο και, ως εκ τούτου, είχε την υποχρέωση να φυλάς τις δημόσιες τουαλέτες, ελέγξτε την θέρμανση, τον καθαρισμό και τη διοίκηση. Να φτιάξω το περίφημο δικαστικό σώμα ανέλαβε από μόνος του το κόστος όλων των εσόδων, καθιστώντας το δωρεάν, για το  έτος αυτό, οι δημόσιες τουαλέτες του urbe.


- Disegni di Andrea Palladio (Pantheon e Terme di Agrippa) -

Subito dopo fece costruire tra il 25 e il 19 a.c., il primo edificio termale del nuovo tipo, le termæ. Le terme di Agrippa, oggi, quasi interamente scomparse, si distinsero dagli altri stabilimenti per le proporzioni, la perfezione degli impianti e la ricchezza dell’ornato, vere antesignane delle Grandi Terme Imperiali.- Ζωγραφιές του Αντρέα παλλάντιο (Πάνθεον και θερμική θέρμες του αγρίππα) -
Αμέσως μετά το έχτισε μεταξύ 25 και 19 α. Γ., το πρώτο θερμική κτίριο του ο νέος τύπος, ο termæ. Τα ιαματικά λουτρά του αγρίππα, σήμερα, σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαφανίστηκε, διακρίνονται από άλλες εγκαταστάσεις για τις αναλογίες, η τελειότητα των φυτών και τον πλούτο του περίτεχνα, επρόκειτο να είναι η πραγματική του μεγάλου αυτοκρατορικά λουτρά.- Planimetria di Andrea Palladio (Pantheon e Terme di Agrippa) -
Il genero di Augusto bonificò la parte meridionale del Campo Marzio, attuando in parte i progetti urbanistici di Cesare che aveva previsto, compresa la deviazione del corso del Tevere. Le Terme agrippane furono iniziate così nel 25 a.c. ad opera di Marco Vipsanio Agrippa che le aveva fatte alimentare dall'Acqua Vergine, acquedotto che entrò in funzione nel 19, e vennero inaugurate nel Campo Marzio nel 12 a.c.


- Διαρρύθμιση του Αντρέα παλλάντιο (Πάνθεον και θερμική θέρμες του αγρίππα) -
Ο γιος-Σε-Δικαίου του αύγουστου bonificò το νότιο τμήμα της campo μάρτζιο, εφαρμογή μερικά από τα αστικά έργα του Καίσαρα ότι είχε σχεδιάσει, συμπεριλαμβανομένης της απόκλισης από την πορεία του τίβερη. Η terme agrippane κινήθηκαν τόσο στο 25 π.χ. από αγρίππας που είχαν φαγητό φτιαγμένο από παρθένο νερό υδραγωγείο, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 19, και ήταν εγκαινίασε στη Ρώμη το 12 π. Χ.
Lamprini T. 
Ο Φάρος της φάλαινας, στο τέλος του Ιλ ντε ρε!
Le Phare des Baleines, au bout de l'île de Ré !
Vous aimez ?! ✈️Ο Φάρος της φάλαινας, στο τέλος του Ιλ ντε ρε!
Σας αρέσει?! 

Lamprini T.