Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Ερμιτάζ...και τι έμεινες... ένας πελώριος πίνακας... να μάς 

κοιτάζει... 

Ερμιτάζ, φώτο Μαρία Κορόλεβα... 

Lamprini T. Ερμιτάζ... Αγία Πετρούπολη... 
Δεν υπάρχουν σχόλια: